Stefan Wierzbicki


o artyście galeria strona tytułowa kontakt
about artist gallery front page contact us


nota
biograficzna

-
biograghical
notezdaniem
krytyków

-
critic
reviews


Wystawy w muzeach regionalnych Litwy, 2013: Palanga, Rietavas, Plungė, Biržai, Pasvalys
Poster for sculpture exhibition in five regional museums in Lithuania: Palanga, Rietavas, Plungė, Biržai, Pasvalys
Uroczystość otwarcia wystawy rzeŸby w Muzeum Żmudzkim w Plunge, Litwa, 2015
Ceremony of opening of the exhibition of sculpture at the Ziemaiciai Art Muzeum in Plunge, Lithuania, 2015
 
Ogólny widok wystawy w Plunge     General view of exhibition in Plunge
 
Recital Maestro K. A. Kulki na otwarciu wystawy rzeŸby w Muzeum Ziemi, Warszawa, czerwiec 2013 r.


Maestro K. A. Kulka recital at the opening of sculpture exhibition at the Museum of Earth in Warsaw, June 2013


Plakat wystawy rzeźby w Muzeum Ziemi w Warszawie w maju i czerwcu 2013 r.
Poster for sculpture exhibition in the Museum of the Earth in Warsaw, May-June 2013
 
   
 


 Koncert poświęcony  
K. Szymanowskiemu  
Londyn, Październik 2007 


Koktajl party po koncercie. Na pierwszym planie Księżna Renata Sapieha
Coctail Party after Koncert. Countess Renata Sapieha in the middle

Stefan Wierzbicki z Lady Panufnik i Blairem Gullandem
Stefan Wierzbicki with Lady Panufnik and Blair Gulland
The Koncert dedicated to K. Szymanowski in London. October 2007
Wystawa
w Litewskim Centrum w Warszawie
w marcu 2007 r.
The Exhibition
in the Lithuania Centre
Warsaw, March 2007
 

Przyjaciele i goście na otwarciu wystawy
Fiends and guests at the vernisage

Wielki skrzypek Krzysztof Jakowicz gratuluje znakomitej sopranistce Asta Kriksciunaite, która uświetniła wernisaż
 
 
Renown violinist Krzysztof Jakowicz congratulating famous
soprano Asta Kriksciunaite, who sang at the opening ceremony


   Fragment ekspozycji
   Detail of exhibition

 
Stefan Wierzbicki
z Prezydentem
Republiki Litewskiej
Valdasem Adamkusem
po dekoracji Orderem
Gedymina, Wilno, 2001

Stefan Wierzbicki
with Valdas Adamkus,
the President
of Lithuania,
after his decoration with
the Gedyminas Order
Vilnius, 2001
 
z Czesławem Miłoszem i Antanasem Valionisem,
ambasadorem Litwy w Polsce, Wigry, 1997

Meeting Czesław Miłosz and Antanas Valionis,
the Lithuania Ambassador in Poland, 1997

z Matthew i Roz Best
na wystawie w 1999 r.
w Muzeum Ziemi PAN

Meeting Matthew
and Roz Best at the
exhibition in the
Museum of the Earth
PAN, Warsaw, 1999

(po prawej) Konstanty
A. Kulka w pracowni
Warszawa, 2000

(right) Konstanty
A. Kulka in studio
Warsaw, 2000
 
Po przekazaniu
rzeźby
W. Lutosławskiego
Filharmonii
Jego imienia
we Wrocławiu, 1996

After the assigning
the W. Lutosławski
portrait to
the W. Lutosławski
Philharminic
in Wrocław, 1966
 
Spotkanie z prof. Vytautasem Landsbergisem
w pracowni, Warszawa, 1996
Meeting professor Vytautas Landsbergis
in studio in Warsaw, 1996

Na spotkaniu
Sylwestrowym
z Kazimierzem
Kordem
i Aleksandrem
Bardinim
Warszawa, 1995

Meeting
Kazimierz Kord and
Aleksander Bardini
Warsaw, 1995
New Year`s Eve
Wernisaż w Muzeum
Ziemi PAN
Warszawa 2002.
Od lewej dyrektor
Muzeum Krzysztof
Jakubowski
i Tadeusz Konwicki

At the opening
of S. Wierzbicki`s
exhibition
in the Museum
of the Earth PAN
Warsaw, 2002.
From the left:
the Museum`s direktor
Krzysztof Jakubowski,
and Tadeusz Konwicki
 
Otwarcie wystawy rzeźby S. Wierzbickiego
w redakcji "Rzeczpospolitej", Warszawa, 1995
At the opening of S. Wierzbicki exhibition in
the newspaper "Rzeczpospolita" office, 1995

   
z Tomasem Venclovą w pracowni
Warszawa, 1997

z Krzysztofem Jakowiczem
Warszawa, 1990

Meeting Tomas Venclova in Studio
Warsaw, 1997

Meeting with Krzysztof Jakowicz
Warsaw, 1990

Dziesiąty rocznik maturzystów Średniej Szkoły Sztuk Pięknych w Kownie.
Stefan Wierzbicki
stoi obok rzeźby
Tenth generation of graduates of Kaunas Fine Arts Secondary School. Stefan Wierzbicki
is standing next
to the sculpture
    --  do góry / top  --
 
© Stefan Wierzbicki & edytor serwis Warszawa
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved,
Polityka cookies / Cookies policy
Zoptymalizowano dla / Optimized for:
IE, rozdzielczość / resolution 1024x768 px, ISO-8859-2